Chi nhánh

Địa chỉ Tòa nhà HMC, 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Mình, Việt Nam
Điện thoại & Fax Tổng đài miễn phí  
Số điện thoại 0915494191
FAX  
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 10:00 – 18:00 (Quầy tiếp tân đóng cửa lúc 17:30)
Ngày nghỉ NGHỈ các Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ
E-mail nuocthankynhatban@gmail.com

 

 

Địa chỉ Tòa nhà HMC, 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Mình, Việt Nam
Điện thoại & Fax Tổng đài miễn phí  
Số điện thoại 0915494191
FAX  
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 10:00 – 18:00 (Quầy tiếp tân đóng cửa lúc 17:30)
Ngày nghỉ NGHỈ các Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ
E-mail  
  nuocthankynhatban@gmail.com

 

 

Địa chỉ Tòa nhà HMC, 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Mình, Việt Nam
Điện thoại & Fax Tổng đài miễn phí  
Số điện thoại 0915494191
FAX  
Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 10:00 – 18:00 (Quầy tiếp tân đóng cửa lúc 17:30)
Ngày nghỉ NGHỈ các Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ
E-mail  
  nuocthankynhatban@gmail.com
popup

Số lượng:

Tổng tiền: